Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

sluiten
Kleur emma

modern onderwijs

peutergroep

Kleur emma oranje

Nieuws

dynamisch in
dorpse sfeer

Emmaschool

voor protestants-christelijk onderwijs

De Emmaschool ligt in de oude dorpskern van Hillegersberg. Inderdaad: een heerlijke, klassieke school, met verrassend modern onderwijs, nieuwe lesmethoden en veel aandacht voor ICT en de creatieve vakken. Daarom: dynamisch in dorpse sfeer.

over ons onderwijs

Nieuws

Nieuw logo

De start van het nieuwe schooljaar stond ook in het teken van onze nieuwe naam met logo. Voortaan heten wij Kindcentrum Emma. Hiermee geven wij uitdrukking aan het feit dat wij naast de Emmaschool ook een peuterspeelzaal en bso aanbieden.
EMMA LOGO Blok kindcentrum Emma.png

In het logo herkent u misschien het koninklijke element, de kroon. Een verwijzing naar koningin Emma. Daarnaast wilden wij met de drie poppetjes laten zien dat Kindcentrum Emma naast onderwijs ook een bso en peuterspeelzaal aanbiedt. Uiteraard staat het ook symbool voor de verbondenheid die wij op school nastreven. De oranje punt is een verwijzing naar ons oude logo, waarin de kleur oranje centraal stond. 

U kunt uw kind dus tegenwoordig ook buiten schooltijd laten opvangen. 

Voorleesdagen

25 januari 2023

De voorleesdagen zijn gestart. In groep 4 kwam er een moeder voorlezen. Er werd ademloos geluisterd. De komende dagen zullen in meerdere groepen activiteiten plaatsvinden rondom voorlezen.

Wist u dat voorlezen heel goed is voor de ontwikkeling van uw kind? Zo leren kinderen beter luisteren, oefenen ze met concentreren en draagt het bij aan de ontwikkeling van het taalgevoel, taalbegrip en de woordenschat. 

"Wat een idyllisch plekje!”, dachten wij ruim 20 jaar geleden toen wij een basisschool zochten voor onze oudste zoon. Navraag leerde dat de Emmaschool een goede reputatie had. Uiteindelijk zijn al onze vier zonen in de periode 2000-2019 met plezier naar de Emmaschool gegaan. In het begin was alleen het hoofdgebouw in gebruik. Later zijn er diverse locaties bijgekomen. Deze schaalvergroting doet echter niet af aan het dorpskarakter van de school, de kwaliteit van het onderwijs en de persoonlijke aandacht. Wij zijn nog altijd blij met onze destijdse keuze."

Fryke Tromp-Wouda Kuipers

"Als ik denk aan een dag op de Emmaschool, denk ik aan meester Araya bij het hek en de vrolijke begroeting elke morgen. Een week op de Emmaschool: ik denk aan de muziek lessen en het enthousiasme waarmee ons van alles geleerd werd. Een jaar op de Emmaschool: ik denk aan de fantastische kerstviering in de Hillegondakerk, de sfeer met kaarsen, het verhaal en het leerkrachtenkoor. Mijn hele basisschooltijd: ik denk aan de mooie gebouwen, de sponsorloop, het kamp, de werkweek, de musical en natuurlijk alle juffen en meesters."

Cecilia Peters

ontwerp en realisatie: Impuls