Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

sluiten
Onderwijs en opvang op een warme en vertrouwde plek
Kleur emma

Nieuwe kinderen

AV Opwijs 077

Kennismaking en aanmelding

Ons 
k
indcentrum

Kleur emma oranje

Info

AV Opwijs 095


Folder 3

Kindcentrum Emma

voor protestants-christelijk onderwijs en opvang

Een dorpse school in de grote stad, dat is kindcentrum Emma in Hillegersberg. In een warme, vriendelijke en veilige sfeer biedt onze school traditioneel onderwijs in een modern jasje. Daarnaast bieden wij peuteropvang en naschoolse opvang aan. 

Over ons onderwijs

Nieuws

Boekendozen in groep 6

22 mei 2024

Boekendoos

Lezen is belangrijk. Het vergroot de taalontwikkeling, de concentratie en fantasie. Bovendien krijg je door lezen kennis over de wereld om je heen en draagt het bij aan het vormen van een mening. Allemaal goede redenen om aandacht te schenken aan leesmotivatie zodat leerlingen met meer plezier gaan lezen. Er zijn verschillende inspirerende manieren om kinderen (opnieuw) te enthousiasmeren om boeken te gaan lezen en na te laten denken over boeken en verhalen. Eén van deze manieren is de zogeheten boekendoos.

In groep 6 hebben de kinderen een boekendoos gemaakt. Dit was wederom een groot succes. Afgelopen woensdag na schooltijd werden de boekendozen tentoongesteld in de klas. 

Sportdag

24 april 2024

Sportdag 2025

Afgelopen woensdag was het zover. De Koningsspelen-sport-en-spel-dag! Ondanks de kou en af en toe een bui was het een geslaagde ochtend. 

De peuters en groep 1 t/m 3 vierden de Koningsspelen op school. Van ouderwets ezeltje prik en spijkerpoepen tot bergbeklimmen en estafette! Het was een vrolijke, oranje ochtend. 

De groepen 4 t/m 8 vierden deze dag bij Hockey Club Rotterdam. De ochtend werd verdeeld in sport, spel en atletiekonderdelen. 

Wij willen alle hulpouders van harte bedanken voor hun inzet. Mede dankzij hen hebben de kinderen weer veel bewogen. Volgend jaar hopen we jullie weer te zien. Weer of geen weer, sport en spel is altijd fijn!

""Goedemorgen allemaal, wat fijn dat jullie er zijn..."
"Dit liedje horen we thuis regelmatig als de 'kleine school' wordt nagespeeld met knuffels en poppen. De peuterspeelzaal is een fijne plek met lieve juffen, waar aandacht is voor ieder kind. Het spelen met andere kindjes en de duidelijke structuur zorgden ervoor dat onze zoon en dochter al langzaam konden wennen aan de overstap naar de 'grote' school. We kijken terug op een hele fijne tijd op de peuterspeelzaal!"

Moeder van Paulien

"Als ik denk aan een dag op de Emmaschool, denk ik aan meester Araya bij het hek en de vrolijke begroeting elke morgen. Een week op de Emmaschool: ik denk aan de muziek lessen en het enthousiasme waarmee ons van alles geleerd werd. Een jaar op de Emmaschool: ik denk aan de fantastische kerstviering in de Hillegondakerk, de sfeer met kaarsen, het verhaal en het leerkrachtenkoor. Mijn hele basisschooltijd: ik denk aan de mooie gebouwen, de sponsorloop, het kamp, de werkweek, de musical en natuurlijk alle juffen en meesters."

Cecilia Peters

ontwerp en realisatie: Impuls