Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

sluiten
Dynamisch onderwijs in een dorpse omgeving

Emmaschool

voor protestants-christelijk onderwijs

De Emmaschool ligt in de oude dorpskern van Hillegersberg. Inderdaad: een heerlijke, klassieke school, met verrassend modern onderwijs, nieuwe lesmethoden en veel aandacht voor ICT en de creatieve vakken. Daarom: dynamisch in dorpse sfeer.

over ons onderwijs

Condoleance Annelies van Dijk

Met groot verdriet nemen wij afscheid van Annelies van Dijk.
Annelies was van 2018 tot en met 2023 voorzitter College van Bestuur van Stichting Opwijs.
Via onderstaande knop kunt u een condoleance bericht sturen voor de familie.

Nieuws

Sinterklaas bezoekt school ondanks pech onderweg

5 december 2023

Bakfiets in actie

In een zinderende aankomst op Kindcentrum Emma, heeft Sinterklaas gisteren met zijn gevolg de onderbouw bezocht, ondanks een aanvankelijke tegenvaller onderweg. De goedheiligman kreeg pech met zijn vertrouwde schimmel, maar gelukkig sprong de politiepiet in de bres.

Met een hartverwarmend gebaar leende een attente ouder een bakfiets uit, waarmee de politiepiet Sinterklaas ophaalde en veilig naar school bracht. Eenmaal op het schoolplein arriveerde de Sint met drie vrolijke pieten, die samen met hem de onderbouw bezochten.

De kinderen waren uitzonderlijk braaf en niemand hoefde mee in de zak naar Spanje. Het feestelijke bezoek verliep zonder enige wanklank, en de kinderen genoten volop van de Sinterklaassfeer.

Kindcentrum Emma staat bekend om zijn betrokkenheid en creativiteit, waarbij het welzijn van de kinderen voorop staat. Dit warme welkom voor Sinterklaas is een levendig voorbeeld van de gemeenschapsgeest die de school kenmerkt. 

Nieuw logo

01 juni 2023

EMMA LOGO Blok kindcentrum Emma.png

De start van het nieuwe schooljaar stond ook in het teken van onze nieuwe naam met logo. Voortaan heten wij Kindcentrum Emma. Hiermee geven wij uitdrukking aan het feit dat wij naast de Emmaschool ook een peuterspeelzaal en bso aanbieden. U kunt uw kind dus tegenwoordig ook buiten schooltijd laten opvangen. 

In het logo herkent u misschien het koninklijke element, de kroon. Een verwijzing naar koningin Emma. Daarnaast wilden wij met de drie poppetjes laten zien dat Kindcentrum Emma naast onderwijs ook een bso en peuterspeelzaal aanbiedt. Uiteraard staat het ook symbool voor de verbondenheid die wij op school nastreven. De oranje punt is een verwijzing naar ons oude logo, waarin de kleur oranje centraal stond. 

"Wat een idyllisch plekje!”, dachten wij ruim 20 jaar geleden toen wij een basisschool zochten voor onze oudste zoon. Navraag leerde dat de Emmaschool een goede reputatie had. Uiteindelijk zijn al onze vier zonen in de periode 2000-2019 met plezier naar de Emmaschool gegaan. In het begin was alleen het hoofdgebouw in gebruik. Later zijn er diverse locaties bijgekomen. Deze schaalvergroting doet echter niet af aan het dorpskarakter van de school, de kwaliteit van het onderwijs en de persoonlijke aandacht. Wij zijn nog altijd blij met onze destijdse keuze."

Fryke Tromp-Wouda Kuipers

"Als ik denk aan een dag op de Emmaschool, denk ik aan meester Araya bij het hek en de vrolijke begroeting elke morgen. Een week op de Emmaschool: ik denk aan de muziek lessen en het enthousiasme waarmee ons van alles geleerd werd. Een jaar op de Emmaschool: ik denk aan de fantastische kerstviering in de Hillegondakerk, de sfeer met kaarsen, het verhaal en het leerkrachtenkoor. Mijn hele basisschooltijd: ik denk aan de mooie gebouwen, de sponsorloop, het kamp, de werkweek, de musical en natuurlijk alle juffen en meesters."

Cecilia Peters

ontwerp en realisatie: Impuls