Info leerlingen

Op de Emmaschool worden de prestaties van de leerlingen gevolgd door regelmatige toetsing en observaties.

Leerlingvolgsysteem

extra uitdaging

talentlab

leren met ict

pesten

schoolmaatschappelijk werk

ontwerp en realisatie: Impuls