Schoolfonds

Graag ontvangen wij van de ouders een bijdrage voor het schoolfonds. Hieruit worden allerlei zaken betaald die niet uit gemeentelijke of rijksvergoedingen bekostigd kunnen worden. Te denken valt hierbij aan het sinterklaasfeest, kerstfeest, sportevenementen, afscheidsavonden en de slotavond. Ook worden uit dit fonds de kosten betaald voor het vervoer naar musea.

Hoewel deze bijdrage in principe vrijwillig is, gaan bestuur en directie er van uit dat alleen in bijzondere gevallen ouders zich van een bijdrage zullen onthouden. Het bedrag is € 44,- voor het eerste kind, € 40,-. Voor het tweede kind en € 36,- voor het derde en volgende kinderen. Het is mogelijk het bedrag in termijnen te voldoen.

Voor kinderen die in de loop van het jaar op school komen, geldt een maandbedrag van respectievelijk € 4,40, € 4,- of € 3,60 per maand. In de eerste helft van het schooljaar ontvangt u een verzoek om het bedrag per WIS Collect te voldoen..

Voor 1 december dienen de schoolfondsbijdragen binnen te zijn.

ontwerp en realisatie: Impuls