Verzuim en verlof

Leerlingen hebben van 5 tot 16 jaar leerplicht. Zij kunnen daarom niet zomaar thuisgehouden worden. Wanneer u een geldige reden hebt, kunt u verlof aanvragen. Dat kan door onderstaand formulier te downloaden.

Verzuim en ziekmelding
Verzuim en ziekmelding kan via de schoolapp 'Social Schools'. Desgewenst kunt u ook gebruik maken van het websiteformulier.
Ouders wordt verzocht  het verzuim indien enigszins mogelijk voor 8.30 uur door te geven, doch uiterlijk voor 09.00 uur.

Verlofaanvraag
Verzoeken voor extra vrijaf kunnen alleen toegestaan worden bij bijzondere omstandigheden, zoals bij huwelijksfeesten binnen de familie, verhuizing, gezinsuitbreiding, verplichte vakantie buiten de schoolperiode (met werkgeversverklaring)

Indien u verlof aan wilt vragen, dient u onderstaand formulier in te vullen en in te leveren op school. Mailen kan naar directie@emmaschool-rotterdam.nl.

Verlof korter dan 10 dagen.
Verlof langer dan 10 dagen.

Wanneer leerplichtig?
Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig. Voor deze kinderen hoeft dus geen verlof aangevraagd te worden. Maar een kennisgeving vooraf is natuurlijk zeer gewenst.
Vijfjarige kinderen mogen nog één dagdeel in de week thuisblijven. Maar de school moet het wel tijdig weten.

ontwerp en realisatie: Impuls