Kleur emma oranje

Een goede plek voor uw kind.

AV Opwijs 102

Uw kind is uniek en ieder kind heeft talloze mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Op kindcentrum Emma krijgt uw zoon of dochter traditioneel onderwijs in een modern jasje.

Vriendelijk en veilig
School moet een vriendelijke en veilige plek zijn. Een plek waar kinderen zich geborgen en gezien voelen en waar ze onder meer leren lezen, schrijven en rekenen. Hoe fijn een school ook is, uw kind gaat erheen om te leren. Kindcentrum Emma wil een leefgemeenschap zijn waar kinderen leren én waar ze zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de maatschappij.

 

Dynamisch leren in een dorpse sfeer
Ons kindcentrum is een dorpse school in de grote stad, waar kinderen in een positieve omgeving hun talenten harmonieus kunnen ontwikkelen. Orde en regelmaat horen daarbij, want regelmaat geeft een kind kansen. Kansen om te leren, om vriendschappen te sluiten, om sociale vaardigheden op te doen en om respectvol met anderen om te gaan. Op kindcentrum Emma leert uw kind dynamisch in een dorpse sfeer.

AV Opwijs 073
AV Opwijs 078

ontwerp en realisatie: Impuls