Kleur emma oranje

Peutergroep Emma

AV Opwijs 086

Spelenderwijs leren is wat peuters in onze peutergroep Emma doen. Zo leren peuters al jong de vaardigheden die ze straks nodig hebben op de basisschool.

 Speelplezier en een optimale ontwikkeling
Peutergr
oep Emma is geen kinderdagverblijf, maar biedt vroeg- en voorschoolse educatie. Uw peuter kan er twee ochtenden (acht uur per week) van 08.15 uur tot 12.15 uur terecht. Kinderen met de indicatie ‘Extra spelen en leren’ zijn daarnaast twee extra ochtenden (zestien uur per week) welkom. Per groep zijn er in totaal maximaal 16 peuters aanwezig. We hebben 40 kindplaatsen gedurende de week. De peuters zijn verdeeld in vaste groepen. Deze groepen hebben allemaal hun eigen naam en elk kind heeft een mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders en voert de oudergesprekken.

Speelplezier en een optimale ontwikkeling staan bij de peutergroep voorop. Op de peutergroep leert uw peuter in een veilige en plezierige sfeer met andere kinderen om te gaan en voor zichzelf op te komen.

Regelmaat en structuur
Peuters hebben veel te ontdekken. Denk hierbij aan bewegen, zingen, knutselen of puzzelen. Ze houden van regelmaat en structuur, daarom zijn alle ochtenden op dezelfde manier ingedeeld. De peuters beginnen met een goedemorgenlied, spelen buiten, eten meegebracht fruit en werken en spelen daarna onder begeleiding. De ochtend wordt afgesloten met een activiteit zoals dansen, lezen of een liedje zingen.

Verhuizing
Komend schooljaar verhuizen de peuters van de Adriaen van der Doeslaan naar ons hoofdgebouw op de Hilleniussingel. Op het hoofdgebouw zijn ook onze kleutergroepen gevestigd. Wij willen de doorgaande leerlijn van peuters naar kleuters versterken. 

Oudercommissie 
Aan ouders wordt gevraagd of zij interesse hebben om zitting te nemen in de oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit drie ouders, met een adviserende en signalerende taak. De leden van de oudercommissie komen geregeld (minimaal één keer per half jaar) bij elkaar voor overleg. Elise Diemer-Tonies, Jet de Vos, Anne Conijn zitten namens kindcentrum Emma in de oudercommissie. 

Pedagogisch beleid Stichting Opwijs Opvang
Wanneer u kiest voor een opvang wilt u dat uw kind zich veilig kan ontwikkelen en voldoende ruimte heeft om te spelen. Bent u benieuwd hoe wij dat vormgeven? U kunt hier meer over lezen op de site van Stichting Opwijs.

Kennismaking en inschrijven
Wij nemen graag de tijd om u rond te leiden in ons kindcentrum en meer te vertellen over ons onderwijs, onze peutergroep en de buitenschoolse opvang. 

LKR-nummer: 217417644

ontwerp en realisatie: Impuls