Kleur emma oranje

Ons onderwijs

AV Opwijs 093

Iedere leerling is uniek en daar willen we met ons onderwijsprogramma bij aansluiten. In groep 1 en 2 werken de kinderen in groepjes en in groep 3 t/m 8 klassikaal. Door op drie niveaus te differentiëren, doen we recht aan de verschillen tussen leerlingen.  

Groep 1/2
Kleuters leren door te ontdekken, te ervaren en te spelen. Ze leren met hun hele lijf. Spelen helpt kleuters bij de ontwikkeling van hun lichaamshouding, motoriek, zintuigen, taal, denken en sociale omgang. Op kindcentrum Emma gebruiken de leerkrachten in groep 1 en 2 spel om belevenissen te herhalen en om van alledaagse situaties te leren. Ze werken met thema’s zoals de seizoenen, beroepen en feesten. In groep 2 werken de kinderen toe naar het onderwijs in groep 3.

Groep 3 t/m 8
Vanaf groep 3 starten we niet alleen met leesonderwijs, maar komen uiteraard ook taalaspecten zoals luisteren, spreken en spelling aan bod. De letters die de leerlingen leren lezen, leren ze ook meteen schrijven. Want ook al is ict in het onderwijs niet meer weg te denken, je hand onthoudt hoe je een woord schrijft. In de bovenbouw werken we met chromebooks en krijgen de leerlingen les in vakken zoals taal, spelling, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, en natuur en techniek. Mediawijsheid, muziek, tekenen en handvaardigheid horen daar ook bij. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engelse les. 

Oog voor ieder kind
De kwaliteit van onderwijs en opvang begint bij de medewerkers. Onze medewerkers hebben oog voor ieder kind. Zij maken er elke dag werk van om op een creatieve manier de lesstof over te brengen. Hun vakmanschap is groot en daar zijn we trots op. We zijn een leerKRACHT-school en dat betekent dat we het ‘elke dag samen een beetje beter’ willen doen. De medewerkers leren van elkaar en helpen elkaar ons onderwijs en opvang te verbeteren.

De methode Kwink
Hoe ga je om met vriendjes en vriendinnetjes, broertjes, zusjes en je ouders? Hoe herken en benoem je bepaalde gevoelens? Via de methode Kwink besteden de leerkrachten aandacht aan sociale vaardigheden, burgerschap en mediawijsheid.

In groep 1 en 2 leren de kinderen door te praten en te doen verschillende gevoelens herkennen en benoemen. Onderwerpen zoals plagen, ruziemaken en samen spelen komen aan bod. Vanaf groep 3 is er aandacht voor de vaardigheden die horen bij sociaal-emotioneel leren zoals besef van jezelf en van de ander. Zo zorgen we voor een veilig pedagogisch klimaat waar weinig incidenten zijn en problemen snel worden opgelost. Ons anti-pestprotocol draagt daaraan bij.

De leertuin en het talentlab
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Heeft uw kind extra ondersteuning of extra uitdaging nodig? Op de Emmaschool geven we alle kinderen de kans om uit te blinken en hun talenten te ontwikkelen.

De leertuin
In de leertuin kunnen meer- en hoogbegaafde kinderen vanaf groep 3 een dagdeel per week werken aan de verbetering van executieve functies. Deze kinderen lopen soms vast in de reguliere groepen en dat uit zich in een gebrek aan motivatie, plezier in school en/of een gebrek aan zelfvertrouwen. De leertuin biedt ook verdiepingswerk dat extra uitdaging aan meer- en hoogbegaafde kinderen biedt.

Het Talentlab
In het Talentlab kunnen kleine groepjes leerlingen uit groep 7 en/of 8 hun eigen talenten ontdekken en leren inzetten. Deze kinderen zijn vaak praktisch ingesteld en stromen naar verwachting uit richting het vmbo. Het Talentlab biedt leeractiviteiten zoals handvaardigheid, houtbewerking en koken. Ook nemen de kinderen een kijkje bij verschillende bedrijven.

Schoolregels
AV Opwijs 090
AV Opwijs 084
AV Opwijs 092
AV Opwijs 089

ontwerp en realisatie: Impuls