Onze identiteit

AV Opwijs 097

De Emmaschool is een open, protestants-christelijk kindcentrum waar alle kinderen welkom zijn.

We hebben respect voor ieders persoonlijke levensovertuiging en dat betekent dat alle kinderen, ongeacht hun godsdienst, op kindcentrum Emma welkom zijn. Kinderen die thuis niet godsdienstig worden opgevoed, verwelkomen we ook graag. Passend bij onze christelijke identiteit vertellen de leerkrachten twee of drie keer per week een verhaal uit de Bijbel en ’s ochtends worden regelmatig enkele Bijbelliedjes gezongen. Met elkaar vieren wij de christelijke feesten.

IMG 20240320 WA0022
AV Opwijs 070

ontwerp en realisatie: Impuls