Kleur emma oranje

Onze missie en visie

AV Opwijs 080

Gewoon........Bijzonder!

De missie van ons kindcentrum
Onze school biedt leerlingen een goede basis op het gebied van rekenen, taal, sociaal gedrag en werkhouding . Daarbij is er aandacht voor creatief denken en handelen. We werken aan de ontwikkeling van sociale- en burgerschapsvaardigheden. Hierbij leren leerlingen dat ze een onderdeel zijn van het grote geheel. Dit doen we door te werken aan kennis over de wereld en de samenleving vanuit onze christelijke identiteit. De diversiteit van de Emmaschool biedt daarin een goede afspiegeling van de maatschappij waarin de kinderen opgroeien. Onze school is een veilige oefenplaats voor samenleven en samen leren, waarbij fouten maken mag. We geloven dat het leren leuker en gemakkelijker wordt als je jezelf kent: als je weet wat je leuk vindt, wat je kunt, wat je moeilijk vindt en waar je hulp bij nodig hebt. We bieden kinderen daarom de mogelijkheden om hun voorkeuren en talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Visie op schoolklimaat en identiteit
We zijn een protestant christelijk kindcentrum en behandelen vanuit die identiteit iedereen met evenveel respect en toewijding. Zo proberen wij voor al onze leerlingen een klimaat te scheppen, waarin zij zich veilig, vertrouwd, gehoord en ook gewaardeerd voelen. Wij vinden het belangrijk dat er aandacht is voor de ontwikkeling van het individu door een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin een ieder zich gekend weet. Belangrijke waarden zijn: rust, reinheid en regelmaat, eigenaarschap, fouten maken mag en je bent op school om te leren. 

Visie op didactiek
Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten
van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Gelet op de didactiek vinden wij het belangrijk dat kinderen spelend leren in de onderbouw, dat er onderwijs op maat wordt gegeven en dat er gevarieerde werkvormen worden gehanteerd. 

Visie op leren
Een kind leert doordat het nieuwsgierig en leergierig is. Elk kind is uniek en leert op zijn eigen manier en niveau. Wij bieden (passend) onderwijs aan om de kinderen breed te laten ontwikkelen tot een zelfstandig individu, maar ook als onderdeel van een groep in een voortdurend veranderende samenleving. Ontwikkelen is niet mogelijk als motivatie ontbreekt. Daarom vinden wij het belangrijk dat een kind zelfverantwoordelijkheid krijgt en neemt voor zijn eigen leerdoelen.

Onze kernwaarden 
Eenheid
Mogelijkheden
Motivatie
Autonomie
Onze slogan is: Gewoon....... Bijzonder!

Onze parels
Wij hebben een rijk onderwijsaanbod. Goede basisvakken + leertuin, talentlab, kindercoach, filosofie, maakbox, schooltuin, projecten en huiswerkbeleid.

De medewerkers werken in leerteams om gericht te werken aan een bepaald doel.

Wij bieden de leertuin en talentlab aan voor leerlingen die specifieke onderwijsbehoeften hebben.

Wij hebben een kindercoach en specialisten voor gedrag, taal-lezen en rekenen.

Op ons kindcentrum is er een diversiteit van leerlingen en medewerkers: ‘Je mag er zijn.’

ontwerp en realisatie: Impuls