Samen met ouders

AV Opwijs 070

Hoe doet uw kind het bij ons op het kindcentrum? Overleg tussen u en onze medewerkers is onmisbaar. Want samen met u werken we aan de vorming en opvoeding van uw kind.  

Tijdens kennismakingsgesprekken, informatieavonden, rapportbesprekingen, voortgangsgesprekken, inloopochtenden en tijdens het ophalen van uw kind ontmoeten we elkaar. Na schooltijd bent u uiteraard ook altijd welkom voor een gesprek over zaken die u met betrekking tot uw kind bezig houden. Via onze schoolapp Social Schools informeren wij u over actuele zaken. Hier vindt u ook de jaarplanning van ons kindcentrum. Met de app stuurt u eenvoudig berichtjes naar de betreffende medewerkers en kunt u uw kind ziek melden. Elke twee weken kunt u in de  nieuwsbrief berichten lezen over ons kindcentrum.

 Activiteitencommissie
In de activiteitencommissie zitten ouders die het leuk vinden om de school op een praktische manier te ondersteunen bij de organisatie van allerlei activiteiten. Wilt u ook een steentje bijdragen? Neem dan contact op met Desirée Helmer: desireehelmer@emmaschool-rotterdam.nl

AV Opwijs 098
AV Opwijs 104

ontwerp en realisatie: Impuls