Kleur emma oranje

Wie wij zijn

AV Opwijs 094

De Emmaschool is opgericht in 1911, maar altijd meegegroeid met de tijd. Sinds schooljaar 2023/2024 zijn wij een kindcentrum. Wij bieden nu naast onderwijs en peuteropvang ook buitenschoolse opvang aan. Kindcentrum Emma is een dorpse, warme en gezellige school in de grote stad, met een team van enthousiaste en gedreven medewerkers.

Een dorpsschool in de stad
Achter de Bergse Dorpsstraat in Hillegersberg staat het karakteristieke gebouw van kindcentrum Emma. De school staat tegenover de middeleeuwse Hillegondakerk. De school heeft op korte afstand één dependance aan de Adriaen van der Doeslaan.

Van school naar kindcentrum
 In een kindcentrum werken opvang en onderwijs samen. Pedagogisch medewerkers, leraren en andere professionals werken samen in één team. Ze hebben een gezamenlijke visie op opvoeding en ontwikkeling. Daarnaast maken ze gebruik van elkaars kennis en expertise. Centraal staat de doorlopende ontwikkeling van kinderen. Kinderen bewegen zich dagelijks tussen thuis, kinderopvang en school. Wanneer de overgang tussen die verschillende omgevingen soepel verloopt, hebben alle betrokkenen daar baat bij. Door nauw samen te werken kunnen partijen met elkaar zorgen voor een doorlopende ontwikkellijn van kinderen, bijvoorbeeld bij de overgang van peuter naar kleuter en van school naar buitenschoolse opvang.

Harmonieus
Ons kindcentrum wil een leefgemeenschap zijn met een veilig, vriendelijk en positief klimaat. Kinderen die zich thuis en in ons kindcentrum veilig en geborgen voelen, kunnen zich harmonieus ontwikkelen. Zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag horen daar bij.  

Oog voor ieder kind
De kwaliteit van onderwijs en opvang begint bij de medewerkers. Onze medewerkers hebben oog voor ieder kind. Zij maken er elke dag werk van om op een creatieve manier de lesstof over te brengen. Hun vakmanschap is groot en daar zijn we trots op. We zijn een leerKRACHT-school en dat betekent dat we het ‘elke dag samen een beetje beter’ willen doen. De medewerkers leren van elkaar en helpen elkaar ons onderwijs en opvang te verbeteren.

ontwerp en realisatie: Impuls