Extra uitdaging

Voorziening voor kinderen die hoogbegaafd zijn en/of bovengemiddeld presteren.

In 2009 kreeg de Emmaschool, als één van de eerste in onze wijk, binnen haar bestaande school een officiële voorziening voor leerlingen die hoogbegaafd zijn en/of bovengemiddeld presteren en in hun ‘reguliere’ basisonderwijs niet voldoende aandacht kregen vanwege hun andere denkwijze.

De Leertuin
Op de Emmaschool bieden wij onderwijs aan deze leerlingen in de Leertuin. Deze leerlingen hebben vanwege hun cognitief talent ander aanbod nodig om de juiste uitdaging te bieden. De leerlingen in de Leertuin hebben begeleiding nodig in het proces van leren.
Het doel van onze Leertuin is dat deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken.
We stimuleren een kritische en onderzoekende houding en proberen onze leerlingen vaardigheden en middelen aan te reiken waarmee zij straks prettiger de grote wereld in kunnen. In ons aanbod richten we ons op het ontwikkelen van de executieve functies en het stimuleren van samenwerken met ontwikkelingsgelijken.

Voorbeelden van ons extra aanbod

 • Leren leren door middel van een vreemde taal, zoals Spaans
 • Complexe reken- en taalopdrachten
 • Onderzoekende en ontdekkende opdrachten
 • Projectonderwijs
 • Filosofie
 • Toegepaste geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, natuurkunde en geneeskunde
 • Sociale en maatschappelijke wetenschappen (economie, rechten, psychologie etc.)
 • Techniek

Toelatingscriteria
De intern begeleiders en de coördinatoren meerbegaafden bespreken de leerlingen in samenspraak met de leerkrachten en de ouders.
De onderdelen Begrijpend lezen en Rekenen leggen we met name onder de loep. Enkele criteria:

 • hoge A-scores (Begrijpend lezen / Rekenen)
 • tenminste één jaar vooruit
 • vermoeden van onderpresteren
 • Vastlopen in het onderwijsproces door mogelijk ontbreken executieve functies
 • Het ontbreken van plezier in school
 • een erkende intelligentietest (gemiddelde IQ boven 130 performaal / verbaal).

ontwerp en realisatie: Impuls