Contact met ouders

Ouders en school samen.

Schoolapp
Over het wel en wee in de groep worden ouders op de hoogte gehouden via onze schoolapp Social Schools.
Hiermee kan een kind eenvoudig worden ziekgemeld. U kunt gemakkelijk contact opnemen met de leerkracht.
Het plannen van ouderavonden gebeurt ook gemakkelijk met Social Schools.
Eens in de twee weken ontvangt u een uitgebreid nieuwsbericht met informatie op schoolniveau.

Ontmoetingen met ouders
Tijdens het jaar hebben we diverse bijeenkomsten met ouders:

  • informatieavonden
  • kennismakingsgesprekken
  • rapportbesprekingen
  • voortgangsgesprekken
  • huisbezoeken

Na schooltijd
Daarnaast zijn we na schooltijd natuurlijk altijd bereid tot een goed gesprek. U bent van harte welkom.

ontwerp en realisatie: Impuls