Wie wij zijn

Wie een goed beeld van de Emmaschool wil krijgen, moet eigenlijk komen kijken. U zult begrijpen waarom we zo trots zijn op onze school. U bent van harte welkom op onze school. Neem contact met ons op om kennis te maken (010 - 4 18 90 53).

Een school met een historie
In 2011 bestond de Emmaschool 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan werd een jubileummagazine uitgebracht, de Emma.
Hierin wordt de de tijd heen de sfeer getroffen die de Emmaschool zo bijzonder maakt.
U kunt het jubileummagazine hier bekijken.

Een warme school met een fijne sfeer
Een basisschool, is meer dan alleen maar een school. Het is een leefgemeenschap. waarvan zowel leerkrachten als leerlingen houden.
De Emmaschool moet u echt gezien en ‘geproefd’ hebben. Zoals een van de ouders het verwoordde: “Een warme, gezellige school, met een fijn team!”
Bekijk hier de omgeving.

Een dorpsschool in de stad
Achter de Bergse Dorpsstraat in Hillegersberg staat het karakteristieke gebouw van de Emmaschool voor basisonderwijs. Mensen die voor het eerst in deze buurt komen, laten zich verrassen door de sfeer van ‘een dorp in de stad’.
De school staat tegenover de middeleeuwse Hillegondakerk. De school heeft op korte afstand twee dependances: aan de Adriaen van der Doeslaan en de Kerkstraat. Hierdoor heeft de school het gewaardeerde karakter van kleinschaligheid kunnen behouden.
De meeste kinderen die de school bezoeken komen uit Oud-Hillegersberg, de 110-Morgen, het Molenlaankwartier, Schiebroek, of het Kleiwegkwartier. Maar ook kinderen uit andere delen van de stad en Berkel en Bergschenhoek vinden hun weg naar onze school.

Grondslag
De grondslag van de school, zoals vastgelegd in de statuten van de stichting, is gebaseerd op de oriëntatie op de Bijbel en met name het evangelie van Jezus Christus als norm en uitgangspunt van ons denken en handelen. Dat beperkt zich niet tot de lessen Bijbelonderwijs.

Maar onze school is een "open school". Er zijn niet alleen kinderen van christelijke huize, ook andere godsdiensten zijn vertegenwoordigd en er zijn ook kinderen die niet godsdienstig worden opgevoed. Dat kan alleen maar goed gaan als er respect is voor ieders persoonlijke levensovertuiging. Dat respect vragen wij daarom van alle ouders die voor de Emmaschool kiezen. Iets daarvan blijkt ieder jaar als ook de ouders massaal aanwezig zijn bij de Kerstfeestviering in de Hillegondakerk.

Schoolklimaat
Onze school wil een leefgemeenschap zijn, met een veilig, vriendelijk en positief klimaat naast orde en regelmaat. Regelmaat geeft het kind kansen. Pas als een kind zich veilig en geborgen voelt, thuis en op school, zal het zich harmonieus kunnen ontwikkelen.
De Emmaschool is een ‘open school’ en werkt vanuit een protestants-christelijke visie. Er wordt geleerd om respectvol met elkaar om te gaan. 

Kwaliteit basisonderwijs
Onze school scoort regelmatig hoger dan verwacht op de Eindtoets, maar kwaliteit van een school is meer dan alleen het behalen van goede onderwijsresultaten. Een school waar goede cijfers worden behaald, of van waaruit veel kinderen doorstromen naar het vwo, is nog niet per definitie een goede school.
De kwaliteit begint met de leerkracht. Ons aannamebeleid is zo zorgvuldig mogelijk om de kwaliteit van het team hoog te houden.
Zowel ouders als de onderwijsinspectie toonden zich tevreden over de kwaliteit.

ICT
Een moderne basisschool werkt met ICT. De Emmaschool heeft hierin een jarenlange ervaring. De computer wordt volop ingezet bij het onderwijs en ook heeft de Emmaschool een eigen digitale leeromgeving. Tegenwoordig werken de leerlingen vaak met Chromebooks met een ruime toegang tot onderwijssoftware.
Leerlingen in groep 8 ontwikkelen ruime vaardigheid met programma’s als Word, Excel en PowerPoint. Een vader van een groep 8-leerling: “Ik moet een presentatie houden voor mijn werk, maar mijn dochter maakt m’n PowerPoint.”

ontwerp en realisatie: Impuls