Indeling van de ochtend

Omdat peuters houden van regelmaat en herkenning zijn alle ochtenden op de peuterspeelzaal op dezelfde wijze ingedeeld. Zo ziet een ochtend op de peutergroep er uit:

8.15 -8.40 uur: na binnenkomst en begroeting mogen de kinderen zelf kiezen met wie en waarmee ze gaan spelen. De kinderen kunnen puzzelen, kleuren, bouwen met constructiemateriaal of spelen in de poppenhoek. Als een kind moeilijk tot spelen komt, stimuleert de leidster het door bijvoorbeeld samen te puzzelen of iets voor te lezen. Zij kan ook proberen om de kinderen met elkaar in contact te brengen.

8.40 – 9.00 uur: we beginnen de ochtend met elkaar in de kring. We zingen een ‘goedemorgenlied’. We openen het thema met een verhaal een liedje. We bespreken wat we die ochtend gaan doen en we lezen voor uit het themaboek.

Buitenspelen: we spelen in twee groepen buiten. De grote groep (maximaal 16 kinderen) speelt buiten van 09.00 – 09.30 uur, de kleine groep (maximaal 8 kinderen) van 10.30 – 11.00 uur. We bieden het spel van de week aan, dat wij aanpassen aan het thema. Verder gebruiken wij buitenspelmateriaal zoals ballen, fietsen, touwen, karren, stoepkrijt en bellenblaas. Ook kunnen we spelen in het houten speelhuisje dat sinds kort in onze buitenspeelruimte staat.

10.00 – 10.30 uur: het meegebrachte fruit wordt gesneden en verdeeld. We zitten gezellig met elkaar aan tafel. We eten wat, we drinken wat en we rusten even uit.

Begeleid spelen en werken: de grote groep speelt en werkt van 10.30 uur – 11.30 uur. De kleine groep heeft dit van 9.00-10.00 uur gedaan. Binnen dit uur gaan we aan de slag met een Puk-activiteit, we knutselen met de kinderen en we hebben de tijd om ons te richten op de persoonlijke ontwikkeling van uw kind.

11.45 – 12.00 uur: we ruimen alles op en er is een dansactiviteit.

12.00 – 12.15 uur: we sluiten de ochtend gezamenlijk af met wisselende activiteiten zoals liedjes zingen, kleien een kort spelletje en een boekje lezen.

In het kader van Rotterdam Lekker Fit is er een ruim aantal beweegmomenten in het programma opgenomen en wordt aandacht besteed aan gezonde voeding.

Om 12.15 uur kunt u uw kind komen ophalen.

ontwerp en realisatie: Impuls