Inspectierapport

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.

Peutergroep Emma voldoet aan de wettelijke eisen en is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De GGD ziet erop toe dat wij de wettelijk vastgelegde kwaliteitseisen naleven. Ons meest recente inspectierapport treft u hier aan.

Het inspectierapport ligt ook op de locatie ter inzage.

Ons aansluitnummer bij de LRK is 324520165.

ontwerp en realisatie: Impuls