Klachten

Van de Geschillencommissie kregen we een certificaat omdat er in 2019 geen klachten waren. U kunt het certificaat hier downloaden.

De medewerkers van de peutergroepen zijn voor de ouders in beginstel het eerste aanspreekpunt bij zaken die niet geheel naar wens verlopen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de directie van kindcentrum Emma. 

Mocht deze route niet tot tevredenheid leiden, dan kunt u een formele klacht indienen bij het College van bestuur van Stichting Opwijs (Bergse Linker Rottekade 315, 3056 LK Rotterdam).

De klachtenregeling is te downloaden via de site van stichting Opwijs. 

Stichting Opwijs- klachten 

ontwerp en realisatie: Impuls